Terug naaar Tijdmachine

2013

Discussies over camera's: veiligheid versus privacy

In september discussieerde de commissie Leefbaarheid over cameratoezicht als middel om de veiligheid in de stad te verbeteren en de bescherming van privacy van burgers. Deze discussie spitste zich met name toe op de bescherming van privacy van burgers. De privacy wil de burgemeester beschermen door “er vreemde ogen erop te zetten van specialisten aan de Universiteit van Tilburg, die toetsen op regelgeving.”

In Tilburg zijn op dit moment 90 vaste toezichtcamera’s geplaatst: 68 in de binnenstad en 22 buiten de binnenstad. Deze camera’s zijn in eigen beheer van de gemeente. Daarnaast worden camera’s ook ‘flexibel’ ingezet: voor bepaalde korte perioden, bijvoorbeeld bij evenementen, zoals tijdens de kermis en Festival van het Levenslied. Camerabeelden worden in Tilburg vier weken bewaard, wat de maximale, wettelijke termijn is.
In het ‘horecaconcentratiegebied’ in de Binnenstad werden de eerste camera’s geplaatst. En hier hebben de cameraposities ook de langste historie: 23 van de camera’s die daar nu staan werden al in 2000 geplaatst. De anderen volgden later. Deze camera’s zijn geplaatst om bij te dragen aan de aanpak van het geweld in de binnenstad.