Terug naaar Tijdmachine

2013

Gerrit Poels over de Quiet500

Op donderdag 17 oktober, Wereld Armoededag, werd de Quiet 500 gelanceerd in Theater de Nwe Vorst. De Quiet 500, een glossy tijdschrift met en over mensen die in armoede leven, is de tegenhanger van de jaarlijkse Quote 500, waarin de 500 rijkste Nederlanders staan geportretteerd.
Anton Dautzenberg, die de Quiet 500 heeft bedacht, kreeg als eerste het woord. Hij riep op een groot standbeeld op te richten voor Gerrit (Pater) Poels, die al zijn leven lang armen in Tilburg helpt.
In een interview met Toine van Corven zei staatssecretaris Jetta Klijnsma dat ze veel waardering heeft voor mensen die elkaar helpen om door het leven te komen.

Toen Gerrit Poels even later het podium betrad kreeg hij van de gehele zaal spontaan een staande ovatie. De zaal luisterde ademloos: “Het zou goed zijn, als de sociale dienst een methode zou vinden om mensen eens wat adem te geven. Er wordt een armoede geschapen, die niet nodig is.”
Bij de overhandiging van het eerste exemplaar van de Quiet 500 aan Jetta Klijnsma voegde hij eraan toe: “Laat het u raken.”