Terug naaar Tijdmachine

2012

Werkloosheid in Tilburg maar liefst 25% gestegen

De werkloosheid in Tilburg was in het jaar 2012 met maar liefst 25% gestegen ten opzichte van december 2011, een toename van bijna 1.600 mensen. In totaal zaten op dat moment 7.847 mensen zonder werk. Dat bleek uit de cijfers van het UWV. In december 2012 was de stijging 4% vergeleken met november 2012 met bijna 300 niet-werkenden extra.

Het arbeidsmarktrapport van het UWV meldde verder: “De stijging van het aantal niet-werkenden en werkzoekenden in de tweede helft van 2012 komt zowel door minder vraag naar arbeid als door een toename van het aanbod. Deze toename is enerzijds toe te schrijven aan de doorlerende groep jongeren van 2008/2009 die het afgelopen jaar alsnog tot arbeidsmarkt is toegetreden. Anderzijds zijn bedrijven door hun financiële buffers heen. Daardoor worden ze nu alsnog gedwongen om de gekwalificeerde medewerkers te ontslaan die ze tijdens de crisis in 2008/2009 nog zoveel mogelijk in dienst hebben proberen te houden.”