Terug naaar Tijdmachine

2012

Tilburgse raad spreekt zich uit voor Kinderpardon

Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 februari 2012 heeft GroenLinks een motie ingediend omdat deze partij wil dat het college bij minister Gerd Leers (asielbeleid) gaat aandringen op een Kinderpardon, net zoals de colleges van andere gemeenten dat ook gedaan hebben.

Op dit moment worden vanwege het asielbeleid van het kabinet Rutte II, kinderen het land uit gezet en naar het land van hun ouders gestuurd, terwijl zij al hun hele leven in Nederland wonen. Via een petitie hebben al meer dan 120.000 mensen geprotesteerd tegen deze uitzetting van kinderen. Het Kinderpardon is een wetvoorstel om kinderen, die langer dan acht jaar in Nederland wonen, een verblijfsvergunning te geven.

Over deze motie werd eerst nog een felle discussie gevoerd, met als grootste tegenstanders de VVD en Trots. De CDA-fractie schaarde zich bij de voorstanders van een Kinderpardon, waardoor de motie werd aangenomen. Burgemeester Peter Noordanus gaat bij de minister aandringen op een pardon voor kinderen.