Terug naaar Tijdmachine

2012

Inwonertal van Tilburg boven de 207.000

Het inwoneraantal van Tilburg was in 2011 licht toegenomen en per 31 december 2011 gegroeid naar 207.579. Dat was op 27 maart 2012 bekend gemaakt door een woordvoerder van de gemeente Tilburg. Er kwamen 1.276 nieuwe Tilburgers per saldo bij want op 31 december 2010 waren er nog 206.234 inwoners. Tilburg bleef hiermee de zesde stad van het land en de tweede van Brabant na Eindhoven. Eindhoven bleef de vijfde stad van het land, waar het inwoneraantal ook steeg, namelijk met 1.192 inwoners naar 217.228. In geheel Brabant nam in 2011 het aantal inwoners toe met 9.300.

Volgens een prognose van de gemeente zal in 2015 de grens van 210.000 inwoners overschreden worden. Als alles volgens planning gaat, overschrijdt Tilburg de 220.000 inwoner-grens na 2025. De getallen kunnen veranderen op het moment dat er nieuwe, gemeentelijke herindelingen aan komen. Plannen hiervoor zijn door het kabinet Rutte II bekend gemaakt.