Terug naaar Tijdmachine

2010

Tilburg eeuwen ouder!

Wat een nieuws! Opgravingen op het voormalige HaVep-terrein vlakbij de Ringbaan Zuid in oktober 2010 legden een middeleeuwse nederzetting bloot, waardoor de vroegste geschiedenis van Tilburg vier eeuwen eerder begint. Die bevond zich daar permanent van de achtste eeuw tot de elfde eeuw. Gemeentelijk archeoloog Guido van den Eynde zei hierover: ‘Tilburg is de jongste qua stadsrechten (1809), maar ze is in Brabant misschien wel de stad met de langste bewoningsgeschiedenis. Die gaat verder terug dan in Den Bosch of Breda.’
Deze vondsten toonden ook aan dat de stedelijke geschiedenis van Tilburg niet op ’t Heike in de loop der twaalfde eeuw begon, zoals tot dan werd aangenomen, maar nabij Korvel. Na de elfde eeuw verschoof de bewoning waarschijnlijk naar de plaats waar nu het Korvelplein ligt, een van de oude herdgangen waaruit de huidige stad ontstaan is.
Op 15 september 2010 was er een open dag, velen kwamen kijken en luisteren. De toenmalige stadsdichter van Tilburg Cees van Raak schreef over de ontdekking het volgende gedicht over:

Tilliburgis

En de stad leeft in haar nieuwe ouderdom op.
De geschiedenis wordt heropend,
valt vol verbazing ver terug in de tijd.
Alom tekens, ringen en munten
gewikt en gewogen. Aardewerk dat duidt
op handel en elite. Ieder restant
gekoesterd. Kwastjes kittelen
stokoude sporen en zo richt zich hier
een achtste eeuw op: nederzetting,
boerderijen. Ook uit hun putten
de feiten gesprokkeld, geeft de levens
van zo lang her gezichten.
Wie zij zijn, wie wij zijn.
´ Vertel ons ons eerste verhaal!

Diversen: Archeologie in Tilburg. Graven op het HaVeP-terrein (brochure, 2010). Cees van Raak: Ramscheut. Gedichten voor Tilburg (Tilburg, 2011).