Terug naaar Tijdmachine

2010

Theresia en de Spoorzone

In 1863 werd Tilburg in tweeën gedeeld: via het spoor werd de stad ontsloten. Op 1 oktober van dat jaar kwam de eerste trein uit Breda aan. Deze deling zorgde echter lang voor grote verkeersproblemen bij de diverse overwegen. Die werden opgelost door het gereedkomen in 1962 van het nu bekende hoogspoor. Met de realisatie van de spoorverbinding vestigde zich ook de Centrale Werkplaats van de Staatsspoorwegen (in de volksmond: d’n Atelier) in het gebied wat nu de Spoorzone heet. In 2007 werd bekend dat het bedrijf wegens ruimtegebrek zou gaan verhuizen naar industrieterrein Loven. En zo werden de plannen voor een herinrichting van dit enorme centraal in de stad gelegen gebied serieus.

Dit stuk Tilburg hoort van oudsher bij de wijk Theresia. Om de buurtbewoners een stem te geven in het ontwikkelingsproces werd in 2002 de stichting Belangengroep Spoorzone Theresia (de BST) opgericht. De BST wil een structurele partner zijn in het denken van de gemeente en de projectontwikkelaar(s) over de Spoorzone. Al in een eerste publicatie uit 2005 werden de standpunten van de BST uitgelegd, een derde boekje verscheen in 2010. Deze en andere informatie van de BST is te vinden op www.spoorzonetheresia.nl.

Behalve op deze website is (historische) informatie te vinden in:
Encyclopedie Van Tilburg (Tilburg, 2008).