Terug naaar Tijdmachine

2004

Gastarbeid – Kennismigranten

Op 26 augustus 2004 kwam er een wetgeving, die het mogelijk maakte om kennismigranten makkelijker aan een verblijfsvergunning te helpen. Sinds 2005 wordt deze wetgeving in de praktijk ook toegepast. Kennismigranten zijn eigenlijk hoogopgeleide gastarbeiders. Met name wetenschappers en ICT-specialisten zijn in Nederland zeer gewild. Bedrijven en instellingen die met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) een overeenkomst hebben, kunnen voor ‘kenniswerkers’ van buiten Europa binnen twee weken een verblijfsvergunning regelen. Voorwaarde hierbij is dat de kennismigranten een inkomen van minimaal 45.000 euro per jaar hebben. Kennismigranten die jonger dan dertig jaar zijn moeten een jaarinkomen van minimaal 30.000 euro hebben. Tot de bedrijven en instellingen die van deze regeling gebruikmaken behoort de Universiteit van Tilburg. Sinds 2005 komen er uit alle delen van de wereld docenten, onderzoekers, hoogleraren en promovendi voor korte of langere tijd naar de UvT. Met name op de economische faculteit van de UvT zijn veel kennismigranten te vinden. Maar ook op andere faculteiten van de UvT komen kennismigranten voor. Kennismigranten aan de UvT zijn onder meer afkomstig uit de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Afrika, Australië, Kroatië, Rusland en China. Daarnaast herbergt de UvT veel buitenlandse werknemers van binnen de Europese Unie.