Terug naaar Tijdmachine

2004

Gastarbeid – Cijfers

Op 1 januari 2004 telde Tilburg 199.000 inwoners en daarvan waren er 43.000 van niet-Nederlandse komaf, afkomstig uit 207 verschillende landen. Ofwel: 21 procent van de bevolking is van niet-Nederlandse herkomst of afkomstig uit de voormalige koninkrijksdelen Suriname en de Nederlandse Antillen. Van ‘gastarbeiders’ is dan allang geen sprake meer. Asielzoekers mogen zelfs niet werken totdat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het getal geeft slechts aan dat Tilburg een multiculturele stad is geworden in minder dan een halve eeuw. Hoe groot het verschil is met vroeger wordt duidelijk met cijfers uit 1935. Tilburg telt dan 89.000 inwoners waaronder 1797 mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Ofwel 2 procent. In die tijd betreft het voor een groot deel wèl buitenlanders die zich bewust in Tilburg gevestigd hebben om hier de kost te verdienen. Veelal tijdelijk (bijvoorbeeld dienstmeisjes uit Duitsland), maar velen zijn ook gebleven. Een aantal van deze beroepsgroepen wordt apart besproken in dit Thema.