Terug naaar Tijdmachine

2006

Dialect – Piet van Beers

Tilburg kent een lange geschiedenis van dichters die in het plaatselijk dialect hebben geschreven. De eerste was Piet Heerkens die al in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn boekjes publiceerde. (Zie elders in dit thema.) Vanaf de jaren zestig werd in kranten het werk gepubliceerd van Cees Robben (in het Brabants Dagblad) en Lechim, schuilnaam van Michel van de Ven (in de Tilburgse Koerier). In onze tijd is het vooral Piet van Beers die deze traditie voortzet. In 2001 kreeg hij daarvoor de eerste Tilburgse Poëzieprijs. Een grote verzameling van zijn werk staat op het internet.