Terug naaar Tijdmachine

1982

Reeshof – openbaar vervoer

Op 16 april 1982 gingen de eerste stadsbussen rijden tussen het centrum van Tilburg en de Reeshof. Tot dan toe was het met het openbaar vervoer altijd behelpen geweest voor de Reeshofbewoners. Door de moeilijke bereikbaarheid en de begaanbaarheid van de wegen in en rond de Reeshof waren er voorheen weinig mogelijkheden hiertoe. Het oudste voorbeeld van openbaar vervoer in de Reeshof is een wagenveer, dat vanaf 1781 enkele malen per week tussen Tilburg en Breda op en neer reed. Je zou dit kunnen beschouwen als een verre voorloper van de streekbussen. Vanaf 1946 reed er een schoolbus voor de Reeshofkinderen, die bij gebrek aan eigen buurtscholen op scholen in de stad waren aangewezen. Sommigen moesten twintig minuten of langer lopen voordat ze bij de opstaphaltes bij café De Kievit (ofwel ‘Peerke Staak’) of de Bredaseweg waren. Omdat er ook kinderen uit andere delen van de stad mee moesten, zaten de Reeshofkinderen, die als eerste opgehaald werden en als laatste eruit konden, altijd minstens een uur in de bus. Sommige families die te ver afgelegen woonden, brachten hun kinderen op zondagavond te voet of met paard en wagen naar familie in de stad, om ze op zaterdag weer op te halen.