Terug naaar Tijdmachine

1982

Het nieuwe St. Elisabethziekenhuis

Op 23 oktober 1978 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van het nieuwe St. Elisabethziekenhuis bij het Leypark. Daarmee was een einde gekomen aan wat wel ‘de ziekenhuiskwestie’ genoemd wordt. Al in 1948 was het duidelijk dat Tilburg eigenlijk te weinig ziekenhuisbedden had. Een ‘Commissie voor ziekenhuisruimte’ had berekend dat per duizend inwoners een stad 4,5 ziekenbedden moest hebben. Voor Tilburg kwam dit neer op een tekort van 190 bedden. De bouw van het Maria Ziekenhuis (nu TweeSteden) bracht in die achterstand geen verandering en een nieuw, groter Elisabeth bleef noodzakelijk. Daarover ontstonden echter jarenlange discussies. Over de plek waar gebouwd moest worden, over de inrichting, over de specialisaties, over het aantal bedden, over de opzet van de verpleegopleiding. Nadat de verschillende partijen elkaar tegemoetgekomen waren, besloot de gemeenteraad in 1974 dat zij de gevraagde grond bij het Leypark ter beschikking zou stellen voor een nieuw te bouwen ziekenhuis. Op 26 november 1982 verrichtte koningin Beatrix de opening.