Terug naaar Tijdmachine

1982

Gastarbeid – Japan

Oprichting van de Tilburgse vestiging van FUJI, toen nog FUJI Photo Film BV geheten. Dit filiaal van de Japanse multinational vestigde zich aan het Noordwestelijk gedeelte van industrieterrein Vossenberg. FUJI koos voor Tilburg vanwege het schone water en de schone lucht die in Tilburg ruimschoots aanwezig zouden zijn. Deze elementen zijn belangrijk voor de productieprocessen rond fotopapier en offsetplaten. De Japanse firma nam ook veel Japanse werknemers met zich mee. FUJI huurde voor deze werknemers vooral woningen in de nog jonge Reeshof. Zo woonden in de Gesworen Hoek ofwel de B-buurt begin jaren tachtig veel FUJI-werknemers die daar tijdelijk gestationeerd waren. Het betrof zowel Japanners als werknemers uit verschillende delen van het land, die door oorspronkelijke buurtbewoners schertsend ‘onze gastarbeiders’ genoemd werden. Veel van de FUJI-werknemers zijn uiteindelijk in de Reeshof blijven hangen, wat mede de oorzaak is van het feit dat er veel import-Tilburgers in de Reeshof wonen. De grootschalige komst van tijdelijk of permanent hier wonende Japanse FUJI-werknemers heeft gezorgd voor een toegenomen belangstelling voor de Japanse cultuur in Tilburg, wat onder meer blijkt uit de komst van het Japanse restaurant Osaka en vriendschappelijke betrekkingen met de Japanse stad Minami Ashigara, waarmee regelmatig allerlei uitwisselingen plaats vinden.