Terug naaar Tijdmachine

-9900

Oude steentijd (Paleolithicum)

Dit is de Allerödperiode, een relatief warme fase van de laatste ijstijd, waarin de vegetatie de kans kreeg zich te ontwikkelen en er ontstond een uitgestrekt bosgebied, aanvankelijk voornamelijk bestaande uit lage berken; enkele eeuwen later werd dit een berken-dennenbos. Door de inwerking van de planten ontstond gedurende die periode in de bodem een vuilgrijze laag, die bekend staat als de ´Laag van Usselo´. De enige twee plaatsen in de regio waar deze bodem ooit is gesignaleerd, liggen in het industrieterrein Kraaiven te Tilburg en in een zandrug ten zuiden van Dongen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn tientallen vuurstenen werktuigen in die laag gevonden. Dit zijn tot nu toe de oudste sporen van menselijke bewoning (oude steentijd, het Paleolithicum) die in Tilburg zijn aangetroffen. Op de afbeelding ziet u een vuurstenen schrabber en pijlpunt van de Federmessercultuur, daterend uit de oude steentijd (circa 9900-9100 voor Chr.). Dit zijn de oudste vondsten uit Tilburg.