Terug naaar Tijdmachine

-5300

De nieuwe steentijd

Een van de slechts bekende perioden uit de voorgeschiedenis van de Noord-Brabantse zandgronden ligt tussen ongeveer 5.300 en 2.200 voor Chr. Er heeft in die periode een geleidelijke overgang plaatsgevonden van jagers en verzamelaars naar boeren. Men noemt deze periode de nieuwe steentijd. Uit Tilburg zijn slechts enkele los gevonden vuurstenen gepolijste bijlen en pijlpunten uit die periode bekend, o.a. bij de Stappegoorweg, Loonseweg en Kraaiven. Op de afbeelding een gepolijste vuurstenen bijl, vermoedelijk gebruikt voor het kappen van bomen of het anderszins bewerken van hout. Dit artefact is in de eerste helft van de vorige eeuw gevonden aan de Loonseweg en het dateert uit de nieuwe steentijd (ca. 3200-2300 voor Chr.).