Terug naaar Tijdmachine

1536

Klok van de Hasseltse kapel gegoten

De Bossche klokkengieter Jaspar Moer giet volgens het opschrift de klok die nog steeds in het torentje van de Hasseltse kapel hangt. Vier jaar later wordt door Laureijs Peters Verschueren een bedrag van tien stuivers gelegateerd aan 'Onser Lieve Vrouwe in der capelle aen die Hasselt'. Op de foto de Hasselste kapel omstreeks 1830.