Terug naaar Tijdmachine

1953

Waterzuivering uitgebreid

De 'biologische' waterzuiveringsinstallatie op Moerenburg wordt aanzienlijk uitgebreid om het steeds maar groeiende afvalwaterprobleem aan te kunnen.