Terug naaar Tijdmachine

1924

Katholiek Tijdschrift 'De gemeenschap' opgericht

Tijdens een samenkomst in café Marinus, achter de Heikese kerk, van katholieke jongeren waaronder de schrijvers Antoon Coolen en Anton van Duinkerken (pseudoniem voor Willem Asselbergs, toen student aan de Leergangen) wordt de basis gelegd voor de oprichting van het progressief Katholieke tijdschrift 'De gemeenschap'.