Terug naaar Tijdmachine

1924

Standbeeld op de Heuvel

Het standbeeld van koning Willem II op het Heuvelplein in Tilburg is eigenlijk een ‘tweedehandsje’. Oorspronkelijk stond het bij het Buitenhof in Den Haag. Het is een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer E.F. Georges. Het werd in Parijs in brons gegoten en op 23 maart 1854 onthuld. Om onduidelijke redenen werd rond 1920 in Den Haag een comité opgericht dat ijverde voor een nieuw beeld, een replica van het bronzen ruiterstandbeeld van de koning zoals dat op de Place Guillaume II stond in Luxemburg (Willem II was behalve koning van Nederland ook groothertog van Luxemburg). Het beeld dat in Den Haag stond werd door Den Haag aan Tilburg aangeboden en inderdaad verkocht. Op 26 september 1924 werd het onthuld door koningin Wilhelmina. De vier vrouwenfiguren op de hoeken van de hardstenen sokkel zijn zogenaamde allegorieën. Ze stellen voor: het koningschap (met kroon en scepter), de wetgeving (met de wet in de linker- en een pen in de rechterhand), de schoonheid (houdt een lauwerkrans omhoog), en de welvaart (met een hoorn des overvloeds en geldstukken). Op het voetstuk staan onder andere de plaatsen vermeld waar Willem II als militair overwinningen heeft behaald, waaronder Quatre-Bras, Waterloo, Hasselt, en Leuven.