Terug naaar Tijdmachine

1834

Zwijsen bouwt nieuwe pastorie en klooster

De zusterscongregatie krijgt de goedkeuring van Rome. Zwijsen bouwt een nieuwe pastorie aan de later naar hem genoemde straat en daar achter, aan de Oude Dijk, een klooster voor zijn zusters.