Terug naaar Tijdmachine

1833

Prins van Oranje gedurende zomermaanden in Tilburg

In juli en augustus verblijft de kroonprins langdurig in Tilburg. Hij is aanwezig bij een felle brand aan het Haringseind en de heren officieren van de Generale Staf geven in het huis 'Tivoli' een bal te zijner ere, waarbij ook de Tilburgse notabelen worden uitgenodigd. Willem logeert in die tijd als hij in Tilburg verblijft in een aanzienlijk huis aan de Steenweg (Heuvelstraat), dat hij huurt van de rijke zijdekoopman Thomas van Dooren, broer van de overleden maire Martinus van Dooren. Op de afbeelding de Heuvelstraat omstreeks 1915 met rechts drie panden die oorspronkelijk in de negentiende eeuw als woonhuis van Thomas van Dooren een geheel vormden.