Terug naaar Tijdmachine

2013

Raad weet zich geen raad met burgerinitiatief NAHuis

NAHuis is een burgerinitiatief om de informele zorg anders en goedkoper te organiseren, door een plek te creëren waar mensen met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) terecht kunnen voor ontmoeting, dagbesteding, zorgverlening en logies. Hiervoor is de Stichting Nahuis opgericht die de afgelopen twee jaar intensief aan de slag is gegaan met het zoeken naar samenwerkingspartners en financiers om dit te realiseren.

Om het plan te laten slagen bij de Fraters van Tilburg aan de Gasthuisring heeft de stichting Nahuis een opstartsubsidie nodig van 60.000 euro van de gemeente Tilburg om de toegezegde financiers (goed voor 510.000 euro) over de streep te trekken. Al eerder hadden de initiatiefnemers hun plan voorgelegd aan de speciale raadscommissie die zich bezighoudt met de nieuwe WMO (Transitie WMO). Begin december ging de gemeenteraad uiteindelijk akkoord met de opstartsubsidie. Burgemeester Noordanus sloot de discussie na de stemming af: “Ik feliciteer het NAHuis. Het is een mooie start voor een initiatief waarvan wij hopen dat het onze stad zal brengen wat jullie ervan verwachten. Bedankt voor het initiatief.”