Terug naaar Tijdmachine

2013

Raad Tilburg stemt tegen strafbaarheid illegaliteit

Het Wereldpodium van Ralf Bodelier heeft onlangs in Tilburg een petitie gehouden tegen het strafbaar stellen van illegalen. Deze petitie is door meer dan 120 Tilburgse organisaties en personen ondertekend. De aanleiding van de petitie is het wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven om illegaliteit strafbaar te stellen.

De discussie in de raad ging vervolgens met name over de vraag, of de gemeenteraad hier wel over gaat, aangezien het over een landelijke wet gaat. De partijen VVD, Trots en TVP vinden van niet. Maar een ruime meerderheid dacht daar anders over en steunde het voorstel om de minister en staatssecretaris te vragen om het wetsvoorstel in te trekken.

Marcel van den Hoven, CDA: "Met dit wetsvoorstel gaan we een heksenjacht organiseren. Dit is niet meer dan symboolpolitiek, want we zadelen illegalen op met hoge boetes die ze niet kunnen betalen." Willem Bongaards, PvdA: "We zijn volksvertegenwoordigers en als er in de stad mensen zich organiseren om een punt te maken, moeten wij hen als vertegenwoordigers ondersteunen."