Terug naaar Tijdmachine

2013

Sloop in de Spoorzone en aanleg nieuwe weg

In april 2013 zijn de sloopwerkzaamheden in de Spoorzone van Tilburg begonnen. Vanuit het Deprez-gebouw aan de Lange Nieuwstraat is goed te merken dat er flink  wordt gesloopt. Voornamelijke oude en niet-waardevolle gebouwen op het voormalige NS-complex moeten verdwijnen om plaats te maken voor de aanleg van een nieuwe weg. De burgemeester Brokxlaan wordt doorgetrokken vanaf de Gasthuisring naar het NS-plein tot een lengte van bijna één kilometer
De sloop moet eind mei klaar zijn, daarna start de aanleg van de weg. Het plan is dat vanaf september van dit jaar al gebruik gemaakt kan worden van de rijbanen die van oost naar west lopen.
In totaal krijgt de Burgemeester Brokxlaan drie rijstroken, twee van oost naar west en één rijstrook van west naar oost. Daarnaast komt er een middenberm met bomen, twee vrijliggende fietspaden en een trottoir. Voor het einde van het jaar moet de weg klaar zijn.
Het Tilburgse spoorzone-gebied, achter het NS-station, is in 2009 door de Nederlandse Spoorwegen (Nedtrain) aan de gemeente Tilburg overgedragen en wordt ontwikkeld als een nieuw stadsdeel.