Terug naaar Tijdmachine

2012

Burgerparticipatie, hoe doen we dat?

In juni 2011 was wethouder Berend de Vries aan de slag gegaan met de klus die ‘burgerparticipatie’ heet: burgers laten meepraten over de stad. Deze klus begon met een experiment om burgers te laten meepraten. Het resultaat was een aantal praktische tips en opmerkingen van burgers, via de ‘crowdsource’-website Uservoice.com, die werden opgenomen in de ‘Visie Burgerparticipatie’ van januari 2012.

In december 2012 voerde de commissie ‘Modern Bestuur’ hierover een discussie. Deze discussie ging vooral over de rol en het belang van de wijkraden in verhouding tot andere manieren waarop burgers willen meepraten. Oscar Dusschooten (VVD) merkte op: ”Vergeten we nou niet gewoon om mensen het gevoel te geven dat ze serieus genomen worden? De wijkraden zijn niet het enige communicatiekanaal richting de gemeente.”

Een meerderheid vond het inzetten van de moderne, digitale hulpmiddelen, zoals social media, niet wenselijk. Met name de wijkraden bleken moeite te hebben met het verzamelen van informatie op internet en verweten de gemeente dat de wijkraden slecht geïnformeerd worden.