Terug naaar Tijdmachine

2012

Roel Lauwerier opent nieuwe fietstunnel

Dinsdagmorgen 30 oktober 2012 heeft wethouder Roel Lauwerier, samen met de regiodirecteur van Pro-Rail, Ine Frings de nieuwe fietstunnel geopend tussen de Spoorzone en station Tilburg University.

De fiets- en voetgangerstunnel tussen de Academielaan en de Wandelboslaan is onderdeel van het fietsnetwerk; 'Blaakroute' en is met 12.000 fietsers één van de drukste fietsverbindingen van de stad.
De tunnel koppelt de Reeshof en het centrum aan het fietsnetwerk van de stad en verbetert de verbindingen naar scholen en kantoren. Bij de tunnel is extra gelet op de veiligheid. De doorkijk is goed en de schuine wanden zijn verlicht.
De eerste plannen voor een fietstunnel onder het spoor tussen Tilburg en Breda dateren van 1993. Toen werd de tunnel in het Fietsplan Tilburg opgenomen. In 2006 kwam het Rijk met een aantrekkelijke regeling om de barrièrewerking van spoorlijnen aan te pakken. Dat was voor de gemeente Tilburg de aanleiding om de voorbereidingen voor de tunnel opnieuw te starten.
Het plan kostte uiteindelijk ongeveer €4 miljoen. Het Rijk gaf een bijdrage van €1,3 miljoen en de Provincie droeg €1,6 miljoen bij.