Terug naaar Tijdmachine

2011

NIBUD-rapportage: koopkracht Tilburg in 2012 achteruit

Dat is de conclusie uit het onderzoek dat het NIBUD heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg. In deze rapportage zijn begrotingen opgesteld voor verschillende huishoudtypen met een minimuminkomen. De rapportage maakt een onderscheid in kosten voor wonen, kleding, en voeding ‘het basispakket’ en kosten voor sociale participatie en extra kosten voor bijvoorbeeld huisdieren het ‘restpakket’.
Uit de rapportage blijkt dat niet alle huishoudens tekorten hebben na doorrekening van het basispakket. Dat komt volgens het NIBUD omdat de gemeente verschillende regelingen kent om huishoudens met een minimuminkomen in hun noodzakelijke uitgaven tegemoet te komen. Zoals de collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering en de computerregeling voor schoolgaande kinderen.
Het NIBUD-rapport gaat ook in op de koopkrachtontwikkeling in 2012. De meeste huishoudens gaan er volgend jaar op achteruit. Eénoudergezinnen met thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar gaan er in koopkracht het meest op achteruit. Dat kan zelfs oplopen tot een koopkrachtverlies van zo’n 30%.