Terug naaar Tijdmachine

2009

Probleemleerlingen in Midden-Brabant

Ruim 1500 jongeren in de puberteit in Midden-Brabant kampen met problemen. Dat is ongeveer tien procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat zijn kleine, maar ook grote problemen. Onderlinge ruzies, ongelukkig zijn, crimineel gedrag, problemen in de thuissituatie. Tien jaar geleden werden scholen wettelijk verplicht om een basiszorgstructuur in te voeren. Dat was nodig om de leerlingen in moeilijkheden professionele hulp te bieden. In Midden-Brabant werd het Samenwerkingsverband opgericht. Hierdoor kunnen de middelbare scholen van elkaar leren en samen oplossingen vinden. Nu is over die zorgstructuur een boekje over verschenen. Met een veelzeggende titel, namelijk: ‘Vroeger zou zo’n leerling van school zijn gegaan’. Tien jaar geleden stond een docent er vaak alleen voor. Wat te doen met zo’n probleemleerling? Het vinden van een oplossing was vaak moeilijk. Plus het risico dat de docent zelf er onderdoor zou gaan. Tegenwoordig is er dit netwerk van professionals dat in actie komt als een leerling het niet meer redt. Wel brengt dit meer bureaucratie met zich mee. Daarbij zijn de problemen in tien jaar tijd complexer geworden. En er zijn nu hogere eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is dan ook de kunst om een juist evenwicht te vinden tussen goede begeleiding en goed onderwijs.