Terug naaar Tijdmachine

2009

Pesten op school

Pesten is langdurig en herhaaldelijk agressief gedrag tegen iemand. Tegenwoordig maken jongeren ook veel gebruik van msn, chatboxen en sms om een ander te pesten. Dit is veel venijniger. Kinderen die gepest worden kunnen hier veel last van hebben. Ze zijn bang om naar school te gaan, ze kunnen niet meer goed slapen en piekeren veel. Maar pesten op zich is niet strafbaar. Wel als het gebeurt in de vorm van dreigen, discrimineren of vernielen. Het pesten op school gebeurt meestal zonder dat de leerkracht of ouder ervan af weet. Hoewel de school verplicht is te zorgen voor een veilige omgeving, is zij niet aansprakelijk. Want een school kan geen garantie geven dat er niet gepest wordt en weet vaak niet dat er gepest wordt. Wat zou dan een oplossing kunnen zijn? In ieder geval ervoor zorgen dat het snel opgemerkt kan worden. Daarvoor kunnen leerkrachten getraind worden. Projecten over pesten kunnen ook helpen, zoals ook speciale ouderavonden. En indien er al gepest wordt, moet er nazorg zijn. Zowel de school als de ouders moeten hiervoor zorgen.