Terug naaar Tijdmachine

2009

Een nieuw museum

Op 27 oktober 2009, de tweehonderdste geboortedag van de bekendste missionaris uit Tilburg, werd het Peerke Donders Paviljoen geopend. Het bevindt zich bij het geboortehuisje van Peerke Donders in Tilburg-Noord. Ook kan men hier een kruisweg bezichtigen. Dit is een rondgang langs veertien statiƫn, beeldengroepen, waarin de laatste gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus verbeeld worden. Tevens is er een kapel. Peerke Donders werd geboren als zoon van een eenvoudige Tilburgse wever. Hij wilde priester worden, maar zijn ouders hadden hier geen geld voor. Dankzij de pastoor van de Goirkese kerk kreeg hij toch een kans. Later werd hij uitgezonden naar Suriname waar hij zorgde voor de slaven en melaatsen. Hiervoor is hij zalig verklaard en velen hopen dat de paus hem ook heilig zal verklaren. Centraal thema in dit naar hem genoemde nieuwe museum is de naastenliefde. Er is een tentoonstelling die gewijd is aan de zogenaamde zeven werken van barmhartigheid. Dat zijn de doden begraven, de naakten kleden, de vreemden herbergen, de gevangenen bezoeken, de zieken verzorgen, de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken geven. Voorbeelden hiervan, gestoken in een modern jasje, worden gegeven. Vele bedrijven zetten zich hiervoor in. Begin december 2009 hadden al bijna drieduizend mensen het Peerke Donders Paviljoen bezocht. Een groot succes dus. Opvallend hierbij was het grote aantal bezoekers met de achternaam Donders.