Terug naaar Tijdmachine

2009

Een bijzonder boek

Het jaar 2009 is voor de stad Tilburg heel bijzonder geweest. Een kroonjaar werd het ook wel genoemd. Vier belangrijke gebeurtenissen werden gevierd. Op de eerste plaats had Tilburg 200 jaar stadsrechten, want in 1809 verhief koning Lodewijk Napoleon Tilburg tot stad. In 2009 viel ook de 200ste geboortedag van Peerke Donders, de in Tilburg geboren missionaris die opkwam voor de melaatsen in Suriname. Op 27 oktober, de dag dat hij werd geboren, werd het Peerke Donders Paviljoen geopend, een museum voor naastenliefde. Tevens was het twee eeuwen geleden dat in Tilburg de industriële revolutie begon. Tot slot was het 1300 jaar geleden dat de naam Tilburg voor het eerst voorkomt in een oorkonde. Er werden dan ook vele festiviteiten georganiseerd en vele initiatieven ontplooid. Een ervan zou een bijzonder boek opleveren, gemaakt door een schrijver, een fotograaf en een schilder. Dit drietal, respectievelijk Jace van de Ven, Jan Stads en Rob van Trier, noemde zich de dagboekbroeders. Vanaf donderdag 1 januari 2009 hadden ze elke dag een hele pagina met een op die dag gemaakte tekst, foto of schilderij gevuld. En er was altijd minstens een van hen aanwezig bij georganiseerde festiviteiten in het kroonjaar. Zo ontstond een wel zeer speciaal dagboek, in feite een combinatie van een leesboek, een fotoboek en een kunstboek. Het werk, bijna 1000 pagina’s dik en gestoken in een chique boekenhuls, verscheen in maart 2010. De prijs ervan is 160 euro, maar dan heb je ook wat.