Terug naaar Tijdmachine

2008

De linten van Tilburg

De linten in Tilburg zijn belangrijke verbindingswegen. Denk maar aan de Korvelseweg, de Goirkestraat of de Veldhovenring. Tilburg bestond vroeger uit een aantal kernen waaromheen de mensen woonden. Deze kernen worden ook herdgangen genoemd. Dat komt weer van ‘de gang die de herder met zijn kudde loopt’. Dit stamt uit de Middeleeuwen. De doorgaande wegen die deze kernen met elkaar verbonden zijn de linten. Eerst waren dit zandwegen, later werden die verhard. Die zijn nog steeds zichtbaar in onze plattegrond. Maar de linten lopen wel kans aangetast te worden door hoogbouw. Vijftien meter hoog mag het zijn, oftewel vijf verdiepingen, en dat vinden veel mensen te hoog. Dat is te zien aan de Korvelseweg, die wordt steeds meer volgebouwd. Nu is er een lintennota. Daarin zegt de gemeente dat de bouwhoogte terug naar elf meter gaat. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als er op de begane grond winkelruimte komt. Berry van Oudheusden die veel weet van de Tilburgse geschiedenis, ziet er weinig heil in. Projektontwikkelaars zullen voor veel geld een bouwval kopen, deze slopen en voor je het weet, staat weer iets lelijks van vijftien meter hoog.