Terug naaar Tijdmachine

2008

Bo Futuro

Bo Futuro is Papiamento, de taal die Antilliaanse kinderen thuis vaak spreken. Het betekent: Jouw Toekomst. Bo Futuro is dan ook een project voor Antilliaanse kinderen, maar ook voor kinderen van andere komaf. Dit gebeurt in Boerderij Paulussen in Tilburg-Zuid. Het project is opgezet om de kansen van deze kinderen te verbeteren. Zo spreken veel kinderen thuis alleen maar Papiamento. Daarom hebben ze een taalachterstand die later moeilijk in te halen is. Een Antilliaanse docente kan ze hiervoor bijles geven. De meeste kinderen krijgen van huis uit niets creatiefs of cultureels mee. In Bo Futuro komen ze wel in aanraking met theater, kunst, poëzie, fotografie, literatuur en dans. Ze worden meegenomen naar theatervoorstellingen in de schouwburg. Samen met een kunstenaar maken ze schilderijen, foto’s en gedichten. De kinderen schilderen zelf dingen die ze belangrijk vinden. Ze maken foto’s waarbij ze een gedichtje bedenken. Wat ook belangrijk is dat ze leren om over hun gevoelens te praten. Ook naar ouders, familie en vriendjes toe. Dat ze ‘nee’ leren zeggen. Dat ze hun grenzen durven aan te geven. Hoe je problemen en ruzies oplost. Dit gebeurt allemaal heel spelenderwijs. Het mag niet te zwaar zijn. Er worden gedichtjes over gemaakt. Of er wordt gevraagd hoe het thuis is of hoe het op school gaat. Of je spreekt erover tijdens de kookles. Want dat kun je daar ook leren: koken.