Terug naaar Tijdmachine

1842

Industrialisatie – Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (tegenwoordig gevestigd aan het Reitseplein) werd in 1842 opgericht, en was daarmee de tweede van Noord-Brabant, na Den Bosch (1841). Het eerste bestuur ervan bestond uit fabrikanten van en handelaren in wollen stoffen. De Kamer was toen vooral een organisatie die opkwam voor de Tilburgse belangen in de textielindustrie, maar in de loop der jaren ging hij steeds meer bijdragen aan de ontwikkeling van de industrie en de nijverheid in Tilburg in het algemeen. De Tilburgse Kamer speelde daarbij een leidende rol voor geheel Zuid-Nederland. De KvK spande zich voortdurend in bij de ontwikkeling van plannen voor de ontsluiting van Tilburg: de aanleg van wegen, tram- en spoorlijnen, het Wilhelminakanaal, en de aanleg van de eerste Brug tussen Zuid- en Noord-Nederland over het Hollands Diep: de Moerdijkbrug. Zelfs heeft de KVk zich ingespannen voor een vliegveld nabij Tilburg, maar dat is nooit doorgegaan. Ook aan de ontwikkeling van het beroepsonderwijs (De Handelshogeschool, de Textielschool) heeft de KvK bijgedragen (zie het Thema Onderwijs).