Terug naaar Tijdmachine

1842

Spoorwegplannen

Voor de opkomende industrie waren betere verbindingen met de stad noodzakelijk. Toch zijn er vanuit Tilburg nooit pogingen ondernomen om spoorlijnen te ontwikkelen. Het treinverkeer was in die tijd weliswaar een staatsbedrijf, maar ook particulieren konden lijnen opzetten en exploiteren. Twee investeerders, de een uit Raamsdonk, de ander uit het Belgische Lillo, deden in 1842 de eerste poging met hun plan om Antwerpen per trein met Den Bosch te verbinden via Breda en Tilburg. Het plan ging niet door. Dat geldt ook voor pogingen om Roermond via Den Bosch, Tilburg, en Breda met Antwerpen te verbinden, en het plan om Vlissingen met Maastricht te verbinden met Tilburg op de route. Zo waren er nog vele plannen, die allemaal om een of andere reden niet van de grond kwamen. De Tilburgers hadden nauwelijks belangstelling voor spoorwegverbindingen. Liever wilden ze een kanaal aanleggen, maar ook dat zou nog jaren op zich laten wachten.