Terug naaar Tijdmachine

1946

Gastarbeid – Nederland emigreert

Als we het over ‘gastarbeid’ hebben, denken we altijd aan buitenlanders die in Nederland kwamen werken. En die, heel vaak, in Nederland gebleven zijn. Het is goed om ook de andere kant van het verhaal te vertellen. Tussen 1946 en 1960 zijn 350.000 Nederlanders geëmigreerd naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, en Brazilië. Exacte cijfers over Tilburgse emigranten zijn niet bekend. Maar het is duidelijk dat zij Nederland verlieten om elders een betere toekomst te vinden. Het betrof veelal boeren die in Brabant geen toekomst meer zagen voor hun agrarisch bedrijf.