Terug naaar Tijdmachine

1946

Tilburgse rijmkroniek

Toen Jan van de Mortel, de burgemeester die Tilburg door de oorlogsjaren had geleid, op 15 januari 1946 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, wilde de gemeente Tilburg hem op bijzondere wijze eren en danken. Daarom werden hem twee gebrandschilderde ramen aangeboden die nog steeds te zien zijn in de Burgerzaal van het Paleis-raadhuis. Ze zijn gemaakt door de Tilburgse glazenier Piet Clijsen, en zijn een verbeelding van de tijd van de Duitse bezetting. Daarnaast werd aan Van de Mortel een zeer bijzonder boek aangeboden. Het heet ‘Rijmkroniek van Tilburg’, en daarin wordt de geschiedenis van de stad in duizend verzen verteld. De nadruk ligt daarbij op de oorlogsjaren. Het is een uniek werk omdat de tekst van Anton Eijkens geheel met de hand in schoonschrift werd geschreven door de Tilburgse kunstenaar Kees Mandos. Mandos voegde er bovendien vele illustraties in kleur aan toe. Gedurende vele jaren was de rijmkroniek dus in bezit van de familie Van de Mortel, maar in 2002 kreeg het Regionaal Archief Tilburg dit unieke boek ten geschenke. De tekst eindigt met een eerbetoon aan Van de Mortel en diens inzet in de oorlog: ‘Tilburg zal dat nooit vergeten, zolang één voor ogen blijft/ Uw gestalte en Uw arbeid…’ De rijmkroniek werd in 2003 voor het eerst in gedrukte vorm uitgegeven maar is ook op het internet geheel te zien.