Terug naaar Tijdmachine

1917

Reeshof – Nationaal Grondbezit

De vennootschap Nationaal Grondbezit kocht in 1917 grond waarop eerder Landgoed de Reijshof had gestaan. Het ging om 180 hectare wei- en bouwland, 20 hectare lage heide die nog ontgonnen moest worden, en plusminus 63 hectare bos. De vennootschap bestond uit de heren Henkemans en Vos, die op deze grond landbouwbedrijf De Reeshof begonnen. Henkemans en Vos verkochten de nodige grond voor een goede prijs en schaften enkele paarden en nieuwe landbouwwerktuigen aan. De vennoten, die geen agrarische achtergrond hadden, startten vol goede moed hun boerenbedrijf. De winst was karig en het enthousiasme verdween snel. Toen in 1929 alle winst als sneeuw voor de zon verdwenen was, besloot Nationaal Grondbezit om alle grond te verkopen. Dit zou pas in 1934 lukken. De grond werd van de hand gedaan voor 39.068,99 gulden. Achteraf gezien was dat wellicht te vroeg, daar deze grond later op zo’n 105 miljoen gulden geschat werd. Deze grond zou in de jaren daarna nog steeds door boeren bewoond en bebouwd worden. In de jaren zeventig en tachtig werden deze echter uitgekocht vanwege de nieuwbouwplannen. Vervolgens werden de gronden weer uitgegeven aan projectontwikkelaars, waarvan Nationaal Grondbezit er eentje was. Zo was voor deze vennootschap het cirkeltje rond.