Terug naaar Tijdmachine

1997

Reeshof – evenementen

In de beginjaren van de Reeshof waren er enkele traditionele evenementen, zoals de oranjefeesten op Koninginnedag en de jaarlijkse zomerfeesten (een sport- en spelletjesdag met zaklopen, koekhappen en diverse balspelen). Een ander legendarisch buurtevenement was het jaarlijkse hazenfeest, waarbij jagers uit de buurt op hazen jaagden en de rest van de buurt als drijver fungeerde. Van de geschoten hazen werd een wildmaaltijd aangeboden waar iedereen van mee mocht eten. Deze buurtevenementen, vaak (mede) georganiseerd door buurtvereniging De Kievit, zijn later verwaterd. In de jaren negentig ontstond er onder buurtbewoners een toenemende behoefte om nieuwe evenementen te organiseren. In 1997 begonnen de bewoners van de Heterenstraat een eigen straatfeest, dat in verschillende straten navolging kreeg. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is sinds 2001 het straatfeest in de Baardwijkstraat, dat eigen tradities kent als het gezamenlijk schoonvegen en versieren van de straat en de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen de even en de oneven huisnummers. De organisatoren van het Heterenstraatfeest legden zich vanaf 2000 toe op evenementen voor de hele Reeshof, zoals de Stratenzeskamp (aanvankelijk gefinancierd met bijdragen van 250 gulden per straat). Uiteindelijk ontstond uit deze organisatie de Stichting Reeshofevenementen, die onder meer het Reeshof + Podium en het Herfstweekend organiseert.