Terug naaar Tijdmachine

1997

Industriehaven en Barge Terminal

Het Wilhelminakanaal heeft bijna negentig jaar zijn economische waarde voor Tilburg nog lang niet verloren. Integendeel. Plannen om het kanaal te verdiepen zijn in een vergevorderd stadium. De Piushaven echter bleek in het begin van de jaren ’90 na zeventig jaar niet meer te voldoen aan de eisen van de tijd. Door de concentratie en uitbreiding van industrieterreinen bij het kanaal werd het steeds minder praktisch om midden in het stadscentrum lading te lossen. Bovendien veranderde de aard van het scheepsvervoer door de opkomst van containervervoer. In Tilburg werd op deze ontwikkeling ingespeeld door de aanleg van een industriehaven als onderdeel van bedrijventerreinen Loven I en III, inclusief de zogenaamde Barge Terminal. In de haven worden vooral zand en grind gelost, maar ook tapioca en maïspulp. Vanaf de Barge Terminal vaart vanaf 1997 een aantal containerschepen permanent op en neer tussen Tilburg en de Rotterdamse haven. Jaarlijks worden er ongeveer 20.000 containers aangevoerd.