Terug naaar Tijdmachine

1996

Onderwijs – Fontys

Onderwijs – Fontys Op 1 januari 1992 verenigde een aantal grote onderwijsinstelling in Zuid-Nederland zich onder de naam Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland, gevestigd in Tilburg. Tilburg stapte in dit samenwerkingsverband met de opleidingen van de Katholieke Leergangen (zie elders in dit Thema). Andere deelnemers waren de Hogeschool Eindhoven en de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland. Vier jaar later werd dit samenwerkingsverband uitgebreid met de Hogeschool Venlo, en op dat moment is de naam van de overkoepelende stichting gewijzigd in Stichting Fontys. Alle hogere beroepsopleidingen van de Katholieke Leergangen werden voortgezet onder nieuwe namen. Zo werd de lerarenopleiding van het Mollerinstituut omgedoopt tot Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Dr. Goossenslaan, Stappegoorgebied). Gedurende de volgende jaren zijn de kunstzinnige opleidingen en die voor de podiumkunsten stap voor stap gebundeld in nieuwbouw op één locatie (Zwijsenplein) onder de naam Fontys Hogeschool voor de kunsten. Deze hogeschool bestaat uit zes academies: Academie voor architectuur en stedenbouw; Dansacademie; Academie voor drama; Academie voor beeldende vorming; Conservatorium; Rockacademie. Met deze concentratie van opleidingen werd deze hogeschool de grootste in zijn soort van Europa.