Terug naaar Tijdmachine

1996

Muziek - Kunstcluster

Met de naam ‘kunstcluster’ wordt het geheel aan culturele voorzieningen en opleidingen aangeduid dat vanaf 1996 gebouwd is tussen de Bisschop Zwijsenstraat en de Oude Dijk. Het cluster omvat dus de Concertzaal, de Dansacademie, de Musicalopleiding, de Rock Academie, de Academie voor Beeldende Vorming en sinds 2006 ook de Academie voor Architectuur en Stedenbouw. Op 10 december 1996 verrichtte koningin Beatrix de opening. Het kunstcluster is een ontwerp van architect Jo Coenen. In totaal studeren er ongeveer 1600 studenten en daarmee is het de grootste culturele hogeschool van Europa.