Terug naaar Tijdmachine

1881

Verbinding Tilburg - Den Bosch

In 1863 werd Tilburg met Breda verbonden. Twee jaar later was de spoorlijn naar Boxtel/Eindhoven gereed. In Boxtel konden treinreizigers overstappen die naar Den Bosch moesten. De reis Tilburg-Den Bosch duurde toen één uur. Dat kon niet alleen veel korter met een rechtstreekse verbinding, maar ook de fabrikanten en vervoersorganisaties zagen veel voordelen in een directe lijn, zeker als die naar Nijmegen werd doorgetrokken waar men aansluiting kreeg op het Duitse spoorwegnet. In dit geval echter zou de financiering gevonden moeten worden bij particuliere ondernemers en investeerders, bij de Provincie en de gemeenten die belang hadden bij de aanleg. Tilburg liep daarbij niet voorop. De lijn zou 192.000 gulden (100.000 euro) gaan kosten en er waren 800 aandelen beschikbaar die per stuk dus 240 gulden kostten. Aanvankelijk kocht de gemeente Tilburg slechts 80 aandelen. In vergelijking met Den Bosch (274) was dat niet veel. Zelfs het veel kleinere Oss kocht nog meer aandelen dan Tilburg, dat later zijn aandeel in de financiering verhoogde tot 120. Dat was in 1870. Zo snel als de lijn Breda-Tilburg was aangelegd, zo traag zou die naar Den Bosch tot stand komen door allerlei tegenslagen zoals de moeilijkheden bij de aankoop van de benodigde gronden. De lijn volgde het traject zoals dat nu nog steeds gevolgd wordt. Zelfs Enschot en Udenhout kregen hun eigen station. Op 2 juni 1881 werd de lijn geopend. Op de feestlocomotief hing een bord met het woord ‘Volharding’.