Terug naaar Tijdmachine

2006

Oorlogsgeschiedenis goed gedocumenteerd

Over de geschiedenis van Tilburg gedurende de oorlogsjaren zijn veel boeken en tijdschriftartikelen gepubliceerd waarmee nader onderzoek kan worden gedaan. Voor het thema Tweede Wereldoorlog werd in de Tilburgse Tijdmachine gebruikgemaakt van de volgende boeken: Beer, Ad de: ‘Zomaar een stad – Tilburg 1940-1945’ (1994). Uitstekend gedocumenteerde studie. Gorisse, Cock (hoofdredactie): ‘Tilburg, stad met een levend verleden’ (2001). Hoofdstuk met de oorlogsgeschiedenis in vogelvlucht. Janse, Frans: ‘Tilburg 1940-1945 – jaren van verduistering’ (1984). Zeer rijk geïllustreerd, persoonlijke herinneringen van veel Tilburgers. Mijland, H. & J. Trommelen: ‘De bevrijding van Tilburg’ (1969). Nadruk op de militaire veriichtingen in en om de stad. Mooren, Piet: ‘Oorlog onderweg – Tilburg in de Tweede Wereldoorlog’ (1994). Richt zich op de schoolgaande jeugd; bevat een wandelroute langs oorlogsmonumenten. Roozenbeek, H.: ‘Tilburg als militaire stad’ (1993). Militaire geschiedenis van Tilburg door de eeuwen heen.