Terug naaar Tijdmachine

1939

De Tilburgse kazernes

Nadat de Duitsers Tilburg bezet hadden, werden de twee in de stad aanwezige kazernes uiteraard door hen in bezit en gebruik genomen. De Kromhoutkazerne (waarvan enige delen nog te zien zijn in de wijk Korvel) werd in 1913 in gebruik genomen als cavaleriekazerne. De tweede Tilburgse kazerne was de Koning Willem II-kazerne aan de Ringbaan Zuid. Tegenwoordig is dit complex in gebruik als “Justitieel Penitentair complex”, ofwel gevangenis. Het is een merkwaardig toeval dat Tilburg deze tweede kazerne kreeg, juist omdat de Nederlandse krijgsmacht nieuwe kazernes nodig had wegens de dreigende nadering van een tweede wereldoorlog. De eerste steen werd op 1 juni 1938 gelegd, en het complex werd op 14 april 1939 geopend. Door de steeds slechter wordende internationale situatie en de toenemende oorlogsdreiging moesten diverse openingsfeestelijkheden afgelast worden. Na de capitulatie van Nederland werd de Willem II-kazerne door de Duitsers gebruikt als vestiging van een van de drie bataljons in Nederland van de ‘Ordnungspolizei’, ook wel de ‘Grüne Polizei’ genoemd. De andere twee bataljons waren gelegerd in Amsterdam en Den Haag. De Grüne Polizei was belast met bijzondere politietaken die niet aan de lokale politie werden toevertrouwd, bijvoorbeeld het fusilleren van verzetsstrijders. In de Kromhout-kazerne werd een onderdeel van de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe, gelegerd. Er werd een landingsplaats voor lichte vliegtuigen aangelegd. Na de oorlog werd dit vliegveldje veranderd in… een voetbalveld.