Terug naaar Tijdmachine

1939

Paleis-Raadhuis - Oranjezaal

Deze zaal werd vroeger gebruikt voor ontvangsten, tegenwoordig als derde trouwzaal. Hier is ook de doorgang gemaakt naar het aangrenzende stadskantoor 1. Boven de deur hangen drie portretten: 1. koning Willem II – in het midden; geschilderd door Nicaise de Keijser (1813-1887). 2. koningin Emma – Zij was de tweede echtgenote van koning Willem III. Uit dit huwelijk werd in 1880 prinses Wilhelmina geboren. Doordat drie kinderen uit het eerste huwelijk van Willem III (met Sophie van Württemberg) overleden waren, werd Wilhelmina in 1890 al op tienjarige leeftijd troonopvolgster. Wegens haar jonge leeftijd werd haar moeder, Emma, benoemd tot regentes (verantwoordelijk voor de staatszaken). Dit schilderij werd gemaakt door een leraar van de Tilburgse kunstacademie, Albert Verschuuren (1887-1953). 3. koningin Wilhelmina, eveneens geschilderd door Albert Verschuuren.