Terug naaar Tijdmachine

1976

Structuurplan Oude Stad pakt kale plekken in Tilburg aan

Met het 'Structuurplan Oude Stad' lanceert het gemeentebestuur een visie op de dichting van de gaten die door de sloop van bedrijven in de stad binnen de ringbanen was ontstaan en voor de opwaardering van het woon- en verblijfsklimaat in de oude buurten en wijken. Uitgangspunt blijft de gegroeide structuur van Tilburg met zijn kenmerkende elementen van oude kernen en lintbebouwde verbindingswegen. Een uitgebreid stelsel van inspraakprocedures flankeert dit stadsvernieuwingstraject.