Terug naaar Tijdmachine

1975

Complex Pieter van Dooren onverhoeds gesloopt

Het uit een oogpunt van industriƫle archeologie belangwekkende complex van Wolspinnerij Pieter van Dooren, dat een jaar tevoren na de sluiting van het bedrijf door de gemeente Tilburg is aangekocht, wordt gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw van het Sint-Elisabethziekenhuis. Dit tamelijk onverhoedse en niet meer terug te draaien besluit, terwijl er nog een discussie gaande is over de historische waarde, mede in het licht van een mogelijke nieuwe huisvesting van het Nederlands Textielmuseum, leidt tot grote politieke commotie in de gemeenteraad. Resultaat is een initiatiefvoorstel tot het vaststellen van een monumentenverordening en de instelling van een monumentencommissie.