Terug naaar Tijdmachine

1963

Eerste gastarbeiders in Tilburg

Met de aankomst van een groep van twaalf Turken krijgt Tilburg zijn eerste buitenlandse gastarbeiders. De eerste Turkse gastarbeiders waren werkzaam bij de kunstwolfabriek Van Grinsven aan de Ringbaan-Oost 102 omstreeks 1966. Voorste rij v.l.n.r.: Ahmet Akçakaya, Tahsin Akça, kantoormeisje Fia van Dun, Mustafa Kiliç, Ali Akça en ªakir Allek. Achterste rij v.l.n.r.: Metin Kiliç, Ali Ülger, Mamik Akça en Halil Kiliç.