Terug naaar Tijdmachine

1952

Tilburg breidt uit naar het westen

Er komt een 'Plan in hoofdzaken' of uitbreidingsplan gereed (in 1953 vastgesteld door de gemeenteraad), dat voorziet in de bouw van twee grote woonwijken ten westen van de Ringbaan West: ten noorden van de spoorlijn 't Zand' voor 20.000 inwoners en ten zuiden daarvan 'de Reit' voor 10.000 inwoners. De as van de laatste wijk wordt een laan in het verlengde van de Spoorlaan, de toekomstige 'oost-westboulevard' door de stad, met aan het eind een plek voor de nieuwbouw van de Hogeschool.